Skip to content
Jocs de taula

Avís Legal


DADES IDENTIFICATIVES


D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web detectoresdemetales.org, així com les xarxes socials i el lloc web associades, en endavant el “lloc web “li pertanyen a Marc Pejoan Jimenez 46405888f, amb domicili a carrer Girona 151, en endavant el GESTOR del LLOC web, i el correu electrònic de contacte és armadapejoan@gmail.com.

TERMES I CONDICIONS


ÚS I APLICACIÓ


Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de detectoresdemetales.org com per aquelles altres que hagin estat creades per EL GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.


USUARIS


S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i / o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i / o ús, els termes i condicions aquí reflectits.


En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.


FORMES DE CONTACTE


Si un usuari desitgés contactar al GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un correu electrònic a l’adreça armadapejoan@gmail.com.


ÚS DEL LLOC WEB


Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges,
vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’ara com “els continguts”, li pertanyen a el GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor en l’àmbit nacional i internacional.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web, no podent
emprar-los per: Dur a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;

Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter
racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, que atempti
contra els drets humans o civils en general;

Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral el GESTOR
DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones;

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres
sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys
anteriorment esmentats;

Intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres
usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.


EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització del GESTOR del lloc web.


L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de l’
GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir,
emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però únicament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosament o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació d’aquests. En tot cas, haurà sempre de fer menció a l’autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.
No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada de bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla a conseqüència d’un ús indegut i / o abusiu per part d’un tercer.
L’usuari hi haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que
estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura d’aquesta.


ENLLAÇOS


EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i / o continguts externs que puguin existir en el lloc web, de manera que no es fa responsable per aquests, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i / o responsable del domini web al qual estiguin associats.


ENLLAÇOS D’AFILIATS


Aquest lloc web posseeix enllaços d’afiliació cap a Amazon. A l’hora de fer clic en ells es dirigirà a la seva plataforma i de fer alguna compra, serà Amazon l’encarregada de processar la compra, i EL GESTOR DEL LLOC WEB en la seva qualitat d’afiliat, obtindrà ingressos per les compres que siguin derivades per l’ús dels enllaços que compleixin amb els requisits aplicables.


DRET D’EXCLUSIÓ


EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.


GARANTIA DE RESULTATS


EL GESTOR DEL LLOC WEB no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que reben de la pàgina web o dels serveis que ofereix EL GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per EL GESTOR DEL LLOC WEB.


Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no prendre en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins de la pàgina web.


RESOLUCIÓ DE LITIGIS A LÍNIA


L’usuari o el client podrà escriure a armadapejoan@gmail.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.
També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia aquí.


MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA


EL GESTOR DEL LLOC WEB podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposades, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.
ACCIONS LEGALS


EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, ​​Espanya per ser el domicili de la titular del lloc web.

Index